Dato for udgivelse
25 May 2022 10:26
Til
Importører mv.
Sagsnummer
20-0249242
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/492 om indførelse af endelig antidumpingtold på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Egypten og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/776 om indførelse af endelig udligningstold på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Egypten.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/806 offentliggjort i EU-tidende L 145 af 24. maj 2022 ændret gennemførelsesforordning (EU) 2020/492 om indførelse af endelig antidumpingtold på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og Egypten (EG) og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/776 om indførelse af endelig udligningstold på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og Egypten (EG) og indførelse af endelig antidumpingtold og endelig udligningstold på import af visse vævede og/eller stingfæstnede  stoffer af glasfiber med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Egypten, som føres til en kunstig ø, et fast eller flydende anlæg eller enhver anden struktur på en medlemsstats kontinentalsokkel eller i dens eksklusive økonomiske zone, der er angivet af en medlemsstat i henhold til UNCLOS.

1. Der indføres endelig antidumpingtold og endelige udligningstold på stoffer af vævede og/eller stingfæstnede endeløse glasfiberrovings og/eller garn med eller uden andre elementer, undtagen varer, som er imprægnerede eller præimprægnerede (pre-pregs) og undtagen open mesh-stoffer med en cellestørrelse på over 1,8 mm i både længde og bredde, der vejer mere end 35 g/m2 med oprindelse i Kina og Egypten, som i øjeblikket tariferes under KN-kode ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90, og ex 7019 90 00, som reeksporteres i henhold til EU-toldkodeksen til en kunstig ø, et fast eller flydende anlæg eller enhver anden struktur inden for en medlemsstats kontinentalsokkel eller eksklusive økonomiske zone, der er angivet af en medlemsstat i henhold til UNCLOS.

2. Der indføres endelig antidumpingtold og endelige udligningstold på stoffer af vævede og/eller stingfæstnede endeløse glasfiberrovings og/eller garn med eller uden andre elementer, undtagen varer, som er imprægnerede eller præimprægnerede (prepregs) og undtagen open mesh-stoffer med en cellestørrelse på over 1,8 mm i både længde og bredde, der vejer mere end 35 g/m2 med oprindelse i Kina og Egypten, som i øjeblikket tariferes under KN-kode ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90, og ex 7019 90 00, som modtages på en kunstig ø, et fast eller flydende anlæg eller enhver anden struktur på en medlemsstats kontinentalsokkel eller i den eksklusive økomnomiske zone, der er erklæret af en medlemsstat i henhold til UNCLOS og ikke er omfattet af stykke 1.

For så vidt angår ændringer af forordninger henvises til teksten i (EU) 2022/806.

Forordningen træder i kraft den 25. maj 2022.