Dato for udgivelse
24 maj 2022 09:49
Til
Importører mv.
Sagsnummer
22-0478878
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af chromstålprodukter med elektrolytisk overfladebehandling med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Brasilien.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/802 offentliggjort i EU-tidende L 143 af 23. maj 2022 indført en midlertidig antidumpingtold på importen af fladvalsede produkter af jern og ulegeret stål, belagt eller overtrukket med chromoxider eller med chrom og chromoxider, også benævnt chromstålprodukter med elektrolytisk overfladebehandling, i øjeblikket henhørende under KN-kode 7210 50 00 og 7212 50 20, med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og Brasilien (BR).

For så vidt angår den midlertidige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2022/802.

Forordningen træder i kraft den 24. maj 2022.