Dato for udgivelse
18 May 2022 10:55
Til
Importører mv.
Sagsnummer
22-0082406
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til Toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig told
13.05.2022
3823 11 00 - - - Af den art der anvendes som dyrefoder:
20 - - - - Fedtsyrer med en kulstofkædelængde på C6, C8, C10, C12, C14, C16 eller C18 med en jodværdi på under 105 g/100 g, herunder enkelte fedtsyrer (også kaldet "pure cut") og blandinger, der indeholder en kombination af to eller flere kulstofkædelængder 5,1%
50 - - - - I andre tilfælde 5,1%
- - - I andre tilfælde:
70 - - - - Fedtsyrer med en kulstofkædelængde på C6, C8, C10, C12, C14, C16 eller C18 med en jodværdi på under 105 g/100 g, herunder enkelte fedtsyrer (også kaldet "pure cut") og blandinger, der indeholder en kombination af to eller flere kulstofkædelængder 5,1%
80 - - - - I andre tilfælde 5,1%
3823 12 00 - - - Af den art der anvendes som dyrefoder:
20 - - - - Fedtsyrer med en kulstofkædelængde på C6, C8, C10, C12, C14, C16 eller C18 med en jodværdi på under 105 g/100 g, herunder enkelte fedtsyrer (også kaldet "pure cut") og blandinger, der indeholder en kombination af to eller flere kulstofkædelængder 4,5%
50 - - - - I andre tilfælde 4,5%
- - - I andre tilfælde:
70 - - - - Fedtsyrer med en kulstofkædelængde på C6, C8, C10, C12, C14, C16 eller C18 med en jodværdi på under 105 g/100 g, herunder enkelte fedtsyrer (også kaldet "pure cut") og blandinger, der indeholder en kombination af to eller flere kulstofkædelængder 4,5%
80 - - - - I andre tilfælde 4,5%
3823 19 10 - - - - Af den art der anvendes som dyrefoder:
30 - - - - - Fedtsyrer med en kulstofkædelængde på C6, C8, C10, C12, C14, C16 eller C18 med en jodværdi på under 105 g/100 g, herunder enkelte fedtsyrer (også kaldet "pure cut") og blandinger, der indeholder en kombination af to eller flere kulstofkædelængder 2,9%
50 - - - - - I andre tilfælde 2,9%
- - - - I andre tilfælde:
70 - - - - - Fedtsyrer med en kulstofkædelængde på C6, C8, C10, C12, C14, C16 eller C18 med en jodværdi på under 105 g/100 g, herunder enkelte fedtsyrer (også kaldet "pure cut") og blandinger, der indeholder en kombination af to eller flere kulstofkædelængder 2,9%
80 - - - - - I andre tilfælde 2,9%
3823 19 90 - - - - I andre tilfælde:
- - - - - Af den art der anvendes som dyrefoder:
70 - - - - - - Fedtsyrer med en kulstofkædelængde på C6, C8, C10, C12, C14, C16 eller C18 med en jodværdi på under 105 g/100 g, herunder enkelte fedtsyrer (også kaldet "pure cut") og blandinger, der indeholder en kombination af to eller flere kulstofkædelængder 2,9%
75 - - - - - - Andre varer 2,9%
7310 10 00 00 Udgår og erstattes af:
7310 10 00 - Med rumindhold 50 liter og derover:
10 - - Genpåfyldelige tønder, kar, tromler, tanke, fade og lignende beholdere, undtagen dåser og æsker, af rustfrit stål, hvis kroppe nærmest har en cylindrisk form, med en pladetykkelse på 0,5 mm eller derover, af den art, der bruges til andet materiale end råolie og olieprodukter, uanset belægningstype, kapacitet eller kvaliteten af det rustfri stål, uanset om de er forsynet med supplerende komponenter, uanset om de er malet eller overtrukket med andre materialer 2,7%
90 - - Andre varer 2,7%
7310 29 90 00 Udgår og erstattes af:
7310 29 90 - - - Med godstykkelse på 0,5 mm og derover:
10 - - - - Genpåfyldelige tønder, kar, tromler, tanke, fade og lignende beholdere, undtagen dåser og æsker, af rustfrit stål, hvis kroppe nærmest har en cylindrisk form, af den art, der bruges til andet materiale end råolie og olieprodukter, med en kapacitet på 4,5 liter eller derover, uanset belægningstype, kapacitet eller kvaliteten af det rustfri stål, uanset om de er forsynet med supplerende komponenter, uanset om de er malet eller overtrukket med andre materialer 2,7%
90 - - - - Andre varer 2,7%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2022) som forventes udsendt ultimo juni 2022.