Opdateret
09 maj 2022 11:03
Type
Information
Driftslog
eIndkomst
Meddelelse

Kære Alle

 Den foreløbige dagsorden

  • Velkomst
  • Status på eIndkomst
  • Opfølgning fra sidste møde
  • Aktuelle emner
  • Sidste nyt fra anvender forum
  • Indkommende emner
  • Eventuelt

Emner til dagsorden kan sendes til eIndkomst.proces@sktst.dk

Hvis I har kollegaer, som I ønsker at deltage er I velkommen til at videresende invitationen til dem.

 

Venlig hilsen

Frank Normann Olsen