Dato for udgivelse
02 May 2022 12:50
Til
Importører mv.
Sagsnummer
21-1055857
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Brug af tillægskode til at angive, at varen ikke er omfattet af antidumpingtold - grafitelektrodesystemer med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/558 indført endelig antidumpingtold på importen af visse grafitelektrodesystemer med oprindelse i Folkerepublikken Kina. Se nyhedsbrev af 8 april 2022.

Det pågældende produkt er:

Grafitelektroder af den art, der anvendes til elektriske ovne, med en tilsyneladende massefylde på 1,5 g/cm3 eller mere og en elektrisk modstand på 7,0 μ.Ω.m eller mindre, også udstyret med nipler, med en nominel diameter på mere end 350 mm, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 8545 11 00 (TARIC-kode 8545 11 00 10 og 8545 11 00 15).

Den nuværende beskrivelse af Taric-koderne omfatter ikke kriteriet om den nominelle diameter. Beskrivelsen af ​​8545 11 00 10 kan ikke ændres for at tilføje dette kriterium, fordi produkter under 8545 11 00 10 underkastes andre TDI-foranstaltninger (Indien) i henhold til forordning 421/2017 og 422/2017.

Kommissionen har derfor integreret en tillægskode (C864) til angivelse af "varer med en nominel diameter på 350 mm eller derunder - Alle eksporterende producenter" i Taric Når C864 angives, vil der ikke beregnes antidumpingtold. Tillægskoden må kun anvendes, når varen kan tariferes under ovenstående.