Dato for udgivelse
29 Apr 2022 10:27
Til
Importører mv.
Sagsnummer
18-0196848
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/196 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater.


Kommissionen har ved delegerede forordning (EU) 2022/682 offentliggjort i EU-tidende L 126 af 29. april 2022 ændret Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/196 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (US).

For så vidt angår ændring henvises til teksten i (EU) 2022/682.

Forordningen træder i kraft den 29. april 2022 og anvendes fra 1. maj 2022.