Dato for udgivelse
26 apr 2022 09:54
Til
Importører mv.
Sagsnummer
14-4088113
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2022/95 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse rørfittings af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina som udvidet til også at omfatte importen af visse rørfittings af jern eller stål afsendt fra Taiwan, Indonesien, Sri Lanka og Filippinerne, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej, efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/674 berigtiget gennemførelsesforordning (EU) 2022/95 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse rørfittings af jern eller stål (toldtariffens pos. ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 og ex 7307 99 80) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) som udvidet til også af omfatte importen af visse rørfittings af jern eller stål afsendt fra Taiwan (TW), Indonesien (ID), Sri Lanka (LK) og Filippinerne (PH), uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej, efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår berigtigelse af forordning henvises til teksten i (EU) 2022/674.

Forordningen træder i kraft med tilbagevirkende kraft fra den 26. januar 2022.