Dato for udgivelse
27 apr 2022 09:47
Til
Autoriserede nummerpladeoperatører og busvognmænd med tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring
Sagsnummer
22-0322267
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Når en bruger af en bil har tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, skal denne tilladelse registreres på bilen i Motorregistret.

Dokumentation til registrering i Motorregistret kan enten være universaltilladelsen til erhvervsmæssig personbefordring, som er udstedt af Færdselsstyrelsen, eller bekræftede kopier heraf.


Tilladelse udstedes af Færdselsstyrelsen

Når Færdselsstyrelsen godkender en virksomhed til erhvervsmæssig personbefordring, udsteder styrelsen en universaltilladelse til erhvervsmæssig personbefordring. Denne universaltilladelse er det hoveddokument, som dokumenterer Færdselsstyrelsens godkendelse af virksomheden. På baggrund af universaltilladelsen eller en bekræftet kopi kan tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring registreres på bilen i forbindelse med indregistrering i Motorregistret.

Virksomheden får efter indregistreringen udstedt et antal bekræftede kopier af universaltilladelsen, som svarer til antallet af biler, som er registreret til erhvervsmæssig personbefordring, og hvor virksomheden er registreret som ejer eller bruger. Når bilen bruges til erhvervsmæssig personbefordring, skal en bekræftet kopi af universaltilladelsen medbringes under kørslen.

Tilladelsen skal bruges ved registrering i Motorregistret

Når en bil skal registreres med tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring i Motorregistret, skal det ske ved anmeldelse til en nummerpladeoperatør eller ved fremmøde i en af Motorstyrelsens ekspeditioner.

Busvognmanden skal i forbindelse med bilens registrering fremlægge dokumentation for, at busvognmanden har tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring. Dette dokumenteres ved at fremlægge universaltilladelsen fra Færdselsstyrelsen eller en bekræftet kopi heraf, hvor det fremgår, at virksomheden er godkendt til erhvervsmæssig personbefordring, 

Hvis I har spørgsmål til registrering af en bil med tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring i Motorregistret, kan I kontakte Motorstyrelsen på tlf. 72 22 15 15.

Hvis I har spørgsmål til tilladelsen til erhvervsmæssig personbefordring, kan I kontakte Færdselsstyrelsen på tlf. 72 21 88 99.

Færdselsstyrelsen & Motorstyrelsen