Dato for udgivelse
25 Apr 2022 13:35
Til
Importører mv.
Sagsnummer
22-0082406
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til Toldtariffen

Toldtarif   Varebeskrivelse Tarifmæssig told
09.04.2022      
1213 00 00 10-90 Udgår og erstattes af:  
1213 00 00   - Halm:  
  11 - - Bestemt til forbrænding 0
  19 - - Andre varer 0
  90 - Andre varer 0

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2022) som forventes udsendt ultimo juni 2022.