Dato for udgivelse
22 apr 2022 11:16
Til
Importører mv.
Sagsnummer
19-0076151
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/159 om indførelse af endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/664 offentliggjort i EU-tidende L 121 af 22. april 2022 ændret Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/159 om indførelse af endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter.

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2022/664.

Forordningen træder i kraft den 23. april 2022 og anvendes fra den 1. maj 2022.