Placering af byretten
Retten i Holstebro
Byretsdato
02 dec 2022 19:31
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2023.9.BR: Skønsmæssig ansættelse
Journal-nr. for byretten
BS-14567/2022-HOL

Vestre Landsret
Landsretsdato
16 dec 2022 07:47
Landsretsstatus
Igangværende
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen