Dato for udgivelse
19 Apr 2022 11:26
Til
Importører mv.
Sagsnummer
10-161433
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Afslutning af de fornyede undersøgelser (ny eksportør) af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2230 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af trichlorisocyanursyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina for så vidt angår tre kinesiske eksporterende producenter, om indførelse af tolden på importen fra disse producenter og om ophør med registreringen af denne import.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/619 offentliggjort i EU-tidende L 115 af 13. april 2022 afsluttet de fornyede undersøgelser (ny eksportør) af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2230 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af trichlorisocyanursyre (toldtariffens pos. 2933 69 80 70 og 3808 94 20 20) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) for så vidt angår tre kinesiske eksporterende producenter, om indførelse af tolden på importen fra disse producenter og om ophør med registreringen af denne import.

Toldmyndighederne er pålagt med at ophøre med den registrering af importen, der er foretaget i henhold til artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) 2021/1209.

For så vidt angår afslutning af undersøgelser og ophør med registrering henvises til teksten i (EU) 2022/619.

Forordningen trådte i kraft den 14. april 2022.