Dato for udgivelse
13 apr 2022 11:21
Til
Importører mv.
Sagsnummer
21-1055857
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/558 af 6. april 2022 om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse grafitelektrodesystemer med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har i EU-tidende L 114 af 12. april 2022 offentliggjort en berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/558 af 6. april 2022 om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse grafitelektrodesystemer med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår berigtigelse henvises til teksten i L 114 s. 213.