Dato for udgivelse
08 apr 2022 15:12
Til
Autoriserede nummerpladeoperatører og vognmænd med tilladelse til godskørsel for fremmed regning
Sagsnummer
22-0322267
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Når en bruger af et køretøj har tilladelse til godskørsel for fremmed regning, skal denne tilladelse registreres på køretøjet i Motorregistret.

Dokumentation til registrering i Motorregistret kan enten være universaltilladelsen til godskørsel for fremmed regning, som er udstedt af Færdselsstyrelsen, eller bekræftede kopier heraf.


Tilladelse udstedes af Færdselsstyrelsen

Når Færdselsstyrelsen godkender en virksomhed til godskørsel for fremmed regning, udsteder styrelsen en universaltilladelse til godskørsel for fremmed regning. Denne universaltilladelse er det hoveddokument, som dokumenterer Færdselsstyrelsens godkendelse af virksomheden. På baggrund af universaltilladelsen eller en bekræftet kopi kan tilladelse til godskørsel for fremmed regning registreres på køretøjet i forbindelse med indregistrering i Motorregistret.

Virksomheden får efter indregistreringen udstedt et antal bekræftede kopier af universaltilladelsen, som svarer til antallet af køretøjer, som er registreret til godskørsel for fremmed regning, og hvor virksomheden er registreret som ejer eller bruger. Når køretøjet bruges til godskørsel for fremmed regning, skal en bekræftet kopi af universaltilladelsen medbringes under kørslen.

Tilladelsen skal bruges ved registrering i Motorregistret

Når et køretøj skal registreres med tilladelse til godskørsel for fremmed regning i Motorregistret, skal det ske ved anmeldelse til en nummerpladeoperatør eller ved fremmøde i en af Motorstyrelsens ekspeditioner.

Vognmanden skal i forbindelse med køretøjets registrering fremlægge dokumentation for, at vognmanden har tilladelse til godskørsel for fremmed regning. Dette dokumenteres ved at fremlægge universaltilladelsen fra Færdselsstyrelsen, hvor det fremgår, at virksomheden er godkendt til godskørsel for fremmed regning, eller en bekræftet kopi heraf.

Hvis I har spørgsmål til registrering af et køretøj med tilladelse til godskørsel for fremmed regning i Motorregistret, kan I kontakte Motorstyrelsen på tlf. 72 22 15 15.

Hvis I har spørgsmål til tilladelsen til godskørsel for fremmed regning, kan I kontakte Færdselsstyrelsen på tlf. 72 21 88 99.

Færdselsstyrelsen & Motorstyrelsen