Dato for udgivelse
08 Apr 2022 13:05
Til
Importører mv.
Sagsnummer
22-0082406
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til Toldtariffen

Toldtarif   Varebestemmelse Tarifmæssig told
01.01.2022      
9705 10 00 00 Udgår og erstattes af:  
9705 10 00   - Arkæologiske, etnografiske eller historiske samlinger og samlerobjekter:  
  10 - - Træsamlerobjekter 0
  30 - - Samlinger og samlerobjekter af animalsk producter 0
  90 - - Andre varer 0
       
9705 22 00 10 Tekst ændret til:
- - - Samlinger og samlerobjekter af animalsk producter
 
       
9705 29 00 10 Tekst ændret til:
- - - Samlinger og samlerobjekter af animalsk producter
 

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2022) som forventes udsendt ultimo juni 2022.