Dato for udgivelse
31 mar 2022 10:40
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-198474
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Fritagelser for den udvidede antidumpingtold på visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina i henhold til forordning (EF) nr. 88/97.


Kommissionen har ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/505 offentliggjort i EU-tidende L 102 af 30. marts 2022 vedtaget denne afgørelse om fritagelser for den udvidede antidumpingtold på visse dele til cykler (toldtariffens pos. 8714 91 10 31, 8714 91 10 35, 8714 91 10 39, 8714 91 30 35, 8714 91 30 39, 8714 93 00 19, 8714 94 20 99, 8714 94 90 19, 8714 96 30 90, 8714 99 10 89, 8714 99 10 99, 8714 99 50 91, 8714 99 50 99 og 8714 99 90 19) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) i henhold til forordning (EF) nr. 88/97.

For så vidt angår fritagelser for den udvidede antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2022/505.