Dato for udgivelse
30 Mar 2022 10:01
Til
Importører mv.
Sagsnummer
22-0082406
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til Toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig told
29.03.2022
0307 21 10 10-90 Udgår og erstattes af:
0307 21 10 - - - Kammuslinger af slægterne Pecten, Chlamys eller Placopecten:
- - - - Kammuslinger (Pecten maximus):
11 - - - - - Bestemt til menneskelig konsum 8%
19 - - - - - I andre tilfælde 8%
- - - - I andre tilfælde:
91 - - - - - Bestemt til menneskelig konsum 8%
99 - - - - - I andre tilfælde 8%
0307 21 90  00 Udgår og erstattes af:
0307 21 90 - - - Andre varer:
10 - - - - bestemt til menneskelig konsum 11%
90 - - - - I andre tilfælde 11%
0307 91 00 90 Udgår og erstattes af:
- - - Andre varer:
91 - - - - Bestemt til menneskelig konsum 11%
99 - - - - I andre tilfælde 11%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2022) som forventes udsendt ultimo juni 2022.