Dato for udgivelse
25 mar 2022 10:01
Til
Importører mv.
Sagsnummer
21-0295858
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2022/72 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af optiske fiberkabler med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/469 offentliggjort i EU-tidende L 96 af 24. marts 2022 berigtiget gennemførelsesforordning (EU) 2022/72 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af optiske fiberkabler (toldtariffens pos. 8544 70 00 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår berigtigelse af forordning henvises til teksten i (EU) 2022/469.

Forordningen træder i kraft med tilbagevirkende kraft fra den 20. januar 2022.