Opdateret
24 mar 2022 11:11
Type
Information
Driftslog
eIndkomst
Meddelelse

Nyt i denne version (13.5):

I nyhedsbrevet er omtalen af ny indberetningspligt vedr. bonus af finansielle kontrakter, blevet præciseret, idet der er tale om beløb, som er betalt som led i kunde- eller medlemsprogrammer.

I afsnit 3. Indkomsttype er processen for at få bevilling til at indberette med indkomsttype 24 blevet rettet.

I afsnit 8.3.0 Beskrivelse af feriepengefelter, er de nye regler for beskatning af feriepenge udbetalt efter ansættelsesophør, beskrevet. Se i øvrigt nyhedsbrevet.