Dato for udgivelse
25 Mar 2022 09:05
Til
Importører mv.
Sagsnummer
21-1055716
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af calciumsilicium med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/468 offentliggjort i EU-tidende L 96 af 24. marts 2022 indført en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af calciumsilicium (toldtariffens pos. 2850 00 60 91 og  7202 99 80 30) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår den endelige antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told henvises til teksten i (EU) 2022/468.

Forordningen træder i kraft den 25. marts 2022.