Placering af byretten
Retten i Aalborg
Byretsdato
20 Mar 2024 13:33
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2024.285.BR: Fast ejendom – Momsreguleringsforpligtigelse – Momslovens § 43, stk. 3, nr. 4, sidste pkt.
Journal-nr. for byretten
BS-10728/2022-ALB
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen