Dato for udgivelse
17 Mar 2022 10:09
Til
Importører mv.
Sagsnummer
21-0194050
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig udligningstold på importen af koldvalsede flade produkter af rustfrit stål med oprindelse i Indien og Indonesien


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/433 offentliggjort i EU-tidende L 88 af 16. marts 2022 indført en endelig udligningstold på importen af koldvalsede flade produkter af rustfrit stål (toldtariffens pos. 7219 31 00 00, 7219 32 10 00, 7219 32 90 00, 7219 33 10 00, 7219 33 90 00, 7219 34 10 00, 7219 34 90 00, 7219 35 10 00, 7219 35 90 00, 7219 90 20 00, 7219 90 80 00, 7220 20 21 00, 7220 20 29 00, 7220 20 41 00, 7220 20 49 00, 7220 2 081 00, 7220 20 89 00, 7220 90 20 00 og 7220 90 80 00) med oprindelse i Indien (IN) og Indonesien (ID) og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidig told på importen af koldvalsede flade produkter af rustfrit stål med oprindelse i Indien og Indonesien.

For så vidt angår indførelse af en endelig udligningstold henvises til teksten i (EU) 2022/433.

Forordningen træder i kraft den 17. marts 2022.