Dato for udgivelse
11 mar 2022 10:31
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-075737
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/402 offentliggjort i EU-tidende L 83 indført en endelig antidumpingtold på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2022/402.

Forordningen træder i kraft den 11. marts 2022.