Placering af byretten
Retten i Roskilde
Byretsdato
06 Jun 2023 09:14
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2023.359.BR: Skønsmæssig ansættelse – overskud af virksomhed – skat og moms – yderligere lønninger – manglende indeholdelse af A-skat og AM-bidrag – ekstraordinær genoptagelse – forældelse – begrundelsesmangler
Journal-nr. for byretten
BS-9036/2022-ROS
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen