Dato for udgivelse
04 mar 2022 10:05
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-017709
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indledning af en fornyet undersøgelse (ny eksportør) vedrørende importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina, om ophævelse af tolden på importen fra den pågældende eksporterende producent og om at gøre denne import til genstand for registrering.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/358 offentliggjort i EU-tidende L 68 af 3. marts 2022 indledt en fornyet undersøgelse af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1379 i henhold til artikel 11, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1036 med henblik på at fastslå, om der bør indføres en individuel antidumpingtold på importen af cykler uden mortor (herunder trehjulede transportcykler, men ikke unicykler), i øjeblikket henhørende under KN-kode 8712 00 30 og ex 8712 00 70 (Taric-kode 8712 00 70 91, 8712 00 70 92 og 8712 00 70 99), med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), (den undersøgte vare) fremstillet med henblik på eksport til Unionen af Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd (Taric-tillægskode C530).

For så vidt angår fornyet undersøgelse, ophævelse af tolden på importen og registrering henvises til teksten i (EU) 2022/358.

Den antidumpingtold, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1379, ophæves, for så vidt angår den import, der er omhandlet i denne forordnings artikel 1.

Toldmyndighederne tager de nødvendige skridt til registrering af import til Unionen.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Forordningen træder i kraft den 4. marts 2022.