Dato for udgivelse
02 Mar 2022 10:39
Til
Importører mv.
Sagsnummer
22-0082406
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til Toldtariffen.

Nyhedsbrev vedr. ændringer af toldtarifpositioner af 28. februar er derfor ikke gældende. Beskrivelsen for toldtarifpositionerne ses i nedenstående tabel.

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig told
01.01.2022
7019 72 00 - - Andre tætvævede stoffer:
50 - - - Ikke vævet produkt af glasuld, bestemt til fremstilling af luftfiltre og katalysatorer 5%
90 - - - I andre tilfælde 5%
7019 73 00 00 - - Andre løstvævede stoffer 5%
7019 80 10 - - Plader, måtter og lignende varer:
20 - - - Plader og lignende ikke-vævede varer med lav fugtighedsabsorptionsevne, til anvendelse i visse typer af luftfartøjer 5%
90 - - - Andre varer 5%
7019 80 90 00 - - Andre varer 7%