Placering af byretten
Retten på Frederiksberg
Byretsdato
30 mar 2023 12:42
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2023.334.BR: Genoptagelse – skatteforvaltningslovens § 35 g – realitetsbehandling og begrundelsesmangler
Journal-nr. for byretten
BS-6340/2022-FRB

Østre Landsret
Landsretsdato
10 apr 2023 14:12
Landsretsstatus
Igangværende
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen