Dato for udgivelse
28 Feb 2022 11:51
Til
Importører mv.
Sagsnummer
22-0082406
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til Toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig told
26.02.2022
7019 72 00  81 - - - - Afsendt fra Marokko 5%
89 - - - - Andre varer 5%
7019 73 00 00 Udgår og erstattes af:
7019 73 00 - - Andre løstvævede stoffer:
81 - - - Afsendt fra Marokko 5%
90 - - - Andre varer 5%
7019 80 10 81 - - - - Afsendt fra Marokko 5%
89 - - - - Andre varer 5%
7019 80 90 00 Udgår og erstattes af:
7019 80 90 - - Andre varer:
81 - - - Afsendt fra Marokko 7%
90 - - - Andre varer 7%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 2 (april 2022) som forventes udsendt ultimo marts 2022.