Placering af byretten
Retten i Holstebro
Byretsdato
05 feb 2024 10:34
Byretsstatus
Henvist til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2024.254.BR: Skønsmæssig ansættelse – negativt privatforbrug – genoptagelse – befordringsgodtgørelse
Journal-nr. for byretten
BS-5588/2022-HOL Afventer offentliggørelse

Vestre Landsret
Landsretsdato
04 mar 2024 18:02
Landsretsstatus
Igangværende
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen