Dato for udgivelse
01 Mar 2022 09:59
Til
Importører mv.
Sagsnummer
20-0249242
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Udvidelse af den endelige udligningstold, der indførtes ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/776 på importen  af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber (GFF) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (Kina) til også at omfatte importen af GFF afsendt fra Marokko, uanset om varen er angivet med oprindelse i Marokko, og om afslutning af undersøgelsen vedrørende den mulige omgåelse af de udligningsforanstaltninger, der indførtes ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/776 på importen af GFF med oprindelse i Egypten, ved import af GFF afsendt fra Marokko, uanset om varen er angivet med oprindelse i Marokko.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/301 offentliggjort i EU-tidende L 46 af 25. februar 2022 udvidet gennemførelsesforordning (EU) 2020/776 til at omfatte importen af vævede og/eller stingfæstnede endeløse glasfiberrovings og/eller garn med eller uden andre elementer, undtagen varer, som er imprægnerede eller præimprægnerede (prepregs), og undtagen open mesh-stoffer med en cellestørrelse på over 1,8 mm i både længde og bredde, der vejer mere end 35 g/m2, som i øjeblikket tariferes under KN-kode ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90, ex 7019 72 00, ex 7019 73 00, ex 7019 80 10, ex 7019 80 90 og ex 7019 90 00, afsendt fra Marokko, uanset om varen er angivet med oprindelse i Marokko (Taric-koder 7019 61 00 81, 7019 62 00 81, 7019 63 00 81, 7019 64 00 81, 7019 65 00 81, 7019 66 00 81, 7019 69 10 81, 7019 69 90 81, 7019 72 00 81, 7019 73 00 81, 7019 80 10 81, 7019 80 90 81 og 7019 90 00 81).

For så vidt angår udvidelse af den endelige udligningstold henvises til teksten i (EU) 2022/301.

Forordningen trådte i kraft den 26. februar 2022.

Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/302 offentliggjort i EU-tidende L 46 af 25. februar 2022 udvidet gennemførelsesforordning (EU) 2020/776 til at omfatte importen af vævede og/eller stingfæstnede endeløse glasfiberrovings og/eller garn med eller uden andre elementer, undtagen varer, som er imprægnerede eller præimprægnerede (prepregs), og undtagen open mesh-stoffer med en cellestørrelse på over 1,8 mm i både lændge og bredde, der vejer mere end 35 g/m2, som i øjeblikket tariferes under KN-kode ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90, ex 7019 72 00, ex 7019 73 00, ex 7019 80 10, ex 7019 80 90 og ex 7019 90 00, afsendt fra Marokko, uanset om varen er angivet med oprindelse i Marokko (Taric-koder 7019 61 00 81, 7019 62 00 81, 7019 63 00 81, 7019 64 00 81, 7019 65 00 81, 7019 66 00 81, 7019 69 10 81, 7019 69 90 81, 7019 72 00 81, 7019 73 00 81, 7019 80 10 81, 7019 80 90 81 og 7019 90 00 81).

For så vidt angår udvidelse af den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2022/302.

Forordningen trådte i kraft den 26. februar 2022.