Dato for udgivelse
25 Feb 2022 10:22
Til
Importører mv.
Sagsnummer
12-0244298
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Accept af en anmodning om behandling som ny eksporterende producent i forbindelse med de endelige antidumpingforanstaltninger, der blev indført på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/269 offentliggjort i EU-tidende L 43 af 24. februar 2022 vedtaget accept af en anmodning om behandling som ny eksporterende producent i forbindelse med de endelige antidumpingforanstaltninger, der blev indført på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1198.

For så vidt angår accept af en anmodning henvises til teksten i (EU) 2022/269.

Forordningen træder i kraft den 25. februar 2022.