Dato for udgivelse
18 Feb 2022 11:01
Til
Importører mv.
Sagsnummer
21-0573475
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/191 offentliggjort i EU-tidende L 36 af 17. februar 2022 indført en endelig antidumpingtold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål, bortset fra varer af rustfrit stål, dvs. træskruer (undtagen svelleskruer), selvskærende skruer, andre skruer og bolte med hoved (med eller uden tilhørende møtrikker eller underlagsskiver, men ikke skruer og bolte til fastgørelse af skinnemateriel) og underlagsskiver med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), som i øjeblikket tariferes under KN-kode 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 58, 7318 15 68, 7318 15 82, 7318 15 88, ex 7318 15 95, ex 7318 21 00 og ex 7318 22 00.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2022/191.

Forordningen træder i kraft den 18. februar 2022.