Dato for udgivelse
17 feb 2022 10:51
Til
Importører mv.
Sagsnummer
21-1340898
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2239 af 15. december 2021 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse store vindmølletårne af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har i EU-tidende L 35 af 17. februar 2022 offentliggjort en berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2239 af 15. december 2021 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse store vindmølletårne af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår berigtigelse henvises til teksten i L 35 s. 25.