Opdateret
09 Feb 2022 14:08
Type
Information
Driftslog
eIndkomst
Meddelelse

Nyt i denne version (13.4):

I afsnit 0. Nyhedsbrev er ny indberetningspligt vedr. bonus af finansielle kontrakter præsenteret. Bonussen skal indberettes med indkomsttype 05 og i felt 38 uden indtægtsart.

I afsnit 8.8. Ydelsesrefusion er valideringsreglerne for enkelte felter præciseret.

I afsnit 9.3 Brugen af CSV-filer fra Afstemning er beskrivelsen af CSV-filen opdateret.