Dato for udgivelse
02 Feb 2022 11:11
Til
Importører mv.
Sagsnummer
22-0082406
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til Toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig told
01.01.2022
3911 90 99 28 - - - - - Polycarboxylatnatriumsalt af 2,5-furandion og 2,4,4-trimethylpenten i pulverform 6,5%
7019 13 00 10-90 Ændres til:
7019 13 00 - - Andre varer af garn, fiberbånd:
- - - Af filamenter:
10 - - - - Garn af finhed 33 tex eller et mangefold heraf (± 7,5 %), fremstillet af endeløse spindeglasfibre af nominal diameter 3,5 µm eller 4,5 µm, med en fremherskende diameter 3 µm og derover, men ikke over 5,2 µm, undtagen sådanne, der er behandlet for at forbedre sammenklæbning med elastomere 7%
15 - - - - Garn af S-glas af en finhed på 33 tex eller et multiplum af 33 tex (± 13%) fremstillet af endeløse spindeglasfibre med en diameter på 9 µm (- 1 µm / + 1,5 µm) 7%
20 - - - - Garn på 10,3 tex eller derover, men ikke over 11,9 tex, der er fremstillet af endeløse glasfilamenter, hvor filamenter af diameter 4,83 µm eller derover, men ikke over 5,83 µm, er fremherskende 7%
25 - - - - Garn på 5,1 tex eller derover, men ikke over 6,0 tex, der er fremstillet af endeløse glasfilamenter, hvor filamenter af diameter 4,83 µm eller derover, men ikke over 5,83 µm, er fremherskende 7%
30 - - - - Garn af finhed 22 tex (± 1,6 tex), af endeløse spindeglasfibre af nominal diameter 7 µm, med en fremherskende fiberdiameter 6,35 µm og derover, men ikke over 7,61 µm 7%
50 - - - - Garn af finhed 33 tex og et multiplum heraf (± 7,5 %), fremstillet af endeløse spindeglasfibre bestående af 93 vægtprocent siliciumdioxid og derover med nominel diameter 6 µm eller 9 µm, undtagen sådanne, der er behandlet 7%
55 - - - - Glastråd imprægneret med gummi eller plast, fremstillet af K- eller U-glasfilamenter, bestående af:
- 9 % og derover, men ikke over 16 % magnesiumoxid,
- 19 % og derover, men ikke over 25 % aluminiumoxid,
- 0 % og derover, men ikke over 2 % boronoxide
- uden calciumoxid,
med en latexbelægning, der mindst omfatter en resorcinol- formaldehydresin og chlorosulphopolyethylen
7%
90 - - - - Andre varer 7%
95 - - - Andre varer 7%
06.01.2022
0709 99 90 25 - - - - Asiatisk centella (Centella asiatica) 12,8%
35 - - - - Mukunuwenna (Alternanthera sessilis) 12,8%
0807 19 00 60 - - - Galiameloner (C. melo var. reticulatus) 8,8%
1207 99 96 20 - - - - - Behen (Moringa oleifera) 0
1211 90 86 40 - - - Tørret oregano 0
1302 32 90 10-99 Udgår og erstattes af:
1302 32 90 00 - - - Af guarfrø 0
2007 10 10 80 - - - Jordnøddemasse 24% + 0,042 € pr kg
2007 10 99 50  - - - Jordnøddemasse 24%
2007 99 39 - - - - - - Jordnøddemasse:
07 - - - - - - - Med indhold af sukker på under 70 vægtprocent 24% + 0,230 € pr kg
08 - - - - - - - I andre tilfælde 24% + 0,230 € pr kg
2530 90 00 00 Udgår og erstattes af:
2530 90 00 - Andre varer:
10 - - Calciumkarbonat 0
90 - - Andre varer 0
29.01.2022
2207 10 00 11-19 Udgår og erstattes af:
2207 10 00 20 - - Varer fremstillet af landbrugsprodukter, som anført i bilag I til Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde 0,192 € pr liter
2207 20 00 11-19 Udgår og erstattes af:
2207 20 00 30 - - Varer fremstillet af landbrugsprodukter, som anført I bilag I til Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde 0,102 € pr liter

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 2 (april 2022) som forventes udsendt ultimo marts 2022.