Dato for udgivelse
31 Jan 2022 09:41
Til
Importører mv.
Sagsnummer
15-1730230
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af acesulfamkalium med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/116 offentliggjort i EU-tidende L 19 af 28. januar 2022 indført en endelig antidumpingtold på importen af acesulfamkalium (toldtariffens pos. 2934 99 90 21) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2022/116.

Forordningen trådte i kraft den 29. januar 2022.