Dato for udgivelse
11 mar 2022 12:59
Til
Virksomheder, der er autoriseret som nummerpladeoperatør
Sagsnummer
Intet sagsnummer
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

I dette nyhedsbrev orienterer Motorstyrelsen om reglerne for, hvordan nummerpladeoperatører skal forholde sig, når de skal indregistrere brugte udenlandske køretøjer i Danmark. Reglerne afhænger af, om køretøjet er importeret fra EU-/EØS-lande, Færøerne eller Grønland, eller fra lande, der ikke er en del af EU/EØS (bortset fra Færøerne og Grønland). Der er kommet en ny regel for indregistrering af køretøjer importeret fra lande uden for EU/EØS (bortset fra Færøerne og Grønland), hvor Motorstyrelsen i særlige tilfælde kan dispensere fra kravet om, at den originale registreringsattest skal inddrages, hvis den er umulig at fremskaffe.


Regler for indregistrering af brugte udenlandske køretøjer

Når et køretøj importeres brugt fra udlandet, skal den udenlandske registreringsattest afleveres til Motorstyrelsen, når køretøjet skal indregistreres i Danmark.

Der er dog forskel på, hvornår og hvordan nummerpladeoperatøren må indregistrere køretøjet, alt efter om det importeres fra et EU-/EØS-land, Færøerne og Grønland eller fra et land, der ikke er en del af EU/EØS (bortset fra Færøerne og Grønland). Se liste over EU- og EØS-lande.

Dette nyhedsbrev erstatter to tidligere nyhedsbreve om samme emne:

Brugte køretøjer importeret fra EU-/EØS-lande, Færøerne og Grønland

Når et køretøj importeres fra EU-/EØS-lande, Færøerne og Grønland skal nummerpladeoperatøren inddrage den udenlandske registreringsattest i forbindelse med indregistreringen i Danmark.

Det er ikke lovligt at indregistrere et køretøj, hvis nummerpladeoperatøren ikke har modtaget den originale udenlandske registreringsattest. Hvis køretøjets ejer ikke har den udenlandske registreringsattest, skal ejeren søge Motorstyrelsen om tilladelse til syn og registrering. Læs, hvordan du søger tilladelse til syn og registrering.

Nummerpladeoperatøren skal senest 3 uger efter indregistrering af et køretøj fra et EU-/EØS-land, Færøerne eller Grønland sende følgende til Motorstyrelsen:

  • Den udenlandske registreringsattest.
  • Oplysning om datoen for indregistrering i Danmark.
  • Oplysning om det registreringsnummer, køretøjet er tildelt.
  • Oplysning om, hvorvidt nummerpladeoperatøren har modtaget de udenlandske nummerplader eller ej. Denne oplysning skal Motorstyrelsen videregive til de udenlandske myndigheder.
  • Nummerpladeoperatørens virksomhedsnavn og cvr-nummer.

Send ovenstående til:

Motorstyrelsen
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Motorstyrelsen sender en kvittering, når vi har modtaget materialet.  

Motorstyrelsen har en frist på 2 måneder til at informere den kompetente myndighed i det land, hvor køretøjet senest har været registreret, om, at køretøjet nu er registreret i Danmark. Men det er ikke Motorstyrelsens ansvar at sørge for, at køretøjet bliver afmeldt i det pågældende land.

Brugte køretøjer importeret fra lande uden for EU/EØS (men ikke Færøerne og Grønland)

For køretøjer, der importeres fra lande uden for EU/EØS (men ikke Færøerne og Grønland) gælder, at nummerpladeoperatøren skal inddrage og sende den udenlandske registreringsattest til Motorstyrelsen, inden køretøjet indregistreres. Motorstyrelsen sender en kvittering, når vi har modtaget registreringsattesten. Køretøjet må først indregistreres, når nummerpladeoperatøren har modtaget denne kvittering.

Motorstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra kravet om, at nummerpladeoperatøren skal aflevere den seneste originale registreringsattest.

Det kan eksempelvis være relevant i tilfælde, hvor et køretøj har henstået i et tredjeland i mange år uden at have været registreret, og hvor køretøjet ønskes importeret til og registreret i Danmark. I sådanne tilfælde kan det være umuligt at fremskaffe seneste registreringsattest.

Det er kun Motorstyrelsen, der kan dispensere fra kravet om aflevering af den originale udenlandske registreringsattest. Derfor skal personen, der ønsker at importere køretøjet, kontakte Motorstyrelsen for at få dispensation til at få køretøjet synet og registreret. Læs, hvordan du søger tilladelse til syn og registrering.

Nummerpladeoperatøren skal senest 3 uger efter indregistrering af køretøjet i Danmark sende følgende til Motorstyrelsen:

  • Oplysning om datoen for indregistrering i Danmark.
  • Oplysning om det registreringsnummer, køretøjet er tildelt.
  • Oplysning om, hvorvidt nummerpladeoperatøren har modtaget de udenlandske nummerplader eller ej. Denne oplysning skal Motorstyrelsen videregive til de udenlandske myndigheder.
  • Nummerpladeoperatørens virksomhedsnavn og cvr-nummer.

Send ovenstående til:

Motorstyrelsen
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing