Dato for udgivelse
26 Jan 2022 12:57
Til
Importører mv.
Sagsnummer
14-4088113
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse rørfittings af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina som udvidet til også af omfatte importen af visse rørfittings af jern eller stål afsendt fra Taiwan, Indonesien, Sri Lanka og Filippinerne, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej, efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/95 offentliggjort i EU-tidende L 16 af 25. januar 2022 indført en endelig antidumpingtold på importen af visse rørfittings af jern eller stål (toldtariffens pos. ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 og ex 7307 99 80) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) som udvidet til også at omfatte importen af visse rørfittings af jern eller stål afsendt fra Taiwan (TW), Indonesien (ID), Sri Lanka (LK) og Filippinerne (PH), uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej, efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2022/95.

Forordningen træder i kraft den 26. januar 2022.