åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.D.8.2.2 Rente efter Selskabsskatteloven" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

I nedenstående skema er indsat rentesatsen efter selskabsskattelovens § 11 b, stk. 2.

Se også afsnit C.D.10.4.9.5 Procentsatser for tillæg og godtgørelse, der beskriver forrentning efter selskabsskatteloven.

Bemærk

Her finder du en samlet oversigt over renteregler for skatte- og afgiftskrav under opkrævning: Renteoversigt

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Skatteforvaltningen 

SKM2023.603.SKTST

Standardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2, for 2024

 

SKM2022.606.SKTST

Standardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2, for 2023

 

SKM2022.607.SKTST

Rentesatsen efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-11, for 2022

 

SKM2021.677.SKTST

Standardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2, for 2022

 

SKM2021.673.SKTST

Rentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-11, for 2021