Dato for udgivelse
21 jan 2022 13:00
Til
Importører mv.
Sagsnummer
21-0295858
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig udligningstold på importen af optiske fiberkabler med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af optiske fiberkabler med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/72 offentliggjort i EU-tidende L 12 af 19. januar 2022 indført en endelig udligningstold på importen af singlemode optiske fiberkabler, bestående af en eller flere individuelt overtrukne fibre, med beskyttelseskappe, også samlet med elektriske ledere, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 8544 70 00 og med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af optiske fiberkabler med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår den endelige udligningstold og ændring af forordning vedr. antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2022/72.

Forordningen trådte i kraft den 20. januar 2022.