Opdateret
21 jan 2022 10:52
Type
Information
Driftslog
eIndkomst
Meddelelse

Versionen indeholder nyhedsbrev vedrørende frister til indberetning af oplysninger til årsopgørelse 2021, samt opdatering af satser 2022 for personalegoder i afsnit 8.4.