SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2021.600.LSR: Chokoladeafgift – Chokolade/sukkerbar - Sukkervare
SKM-nr for skatterådet
SKM2020.113.SR: Chokoladeafgift - Chokolade/sukkerbar - Sukkervare
Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
06 jan 2022 08:38
Byretsstatus
Igangværende
Journal-nr. for byretten
BS-607/2022
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen