Dato for udgivelse
19 jan 2022 13:09
Til
Importører mv.
Sagsnummer
15-1659616
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse stålprodukter, der er overtrukket med organisk materiale, med oprindelse i Folkerepublikken Kina, Japan, Republikken Korea, Den Russiske Føderation og Amerikas Forenede Stater efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/58 offentliggjort i EU-tidende L 10 af 17. januar 2022 indført en endelig antidumpingtold på importen af visse stålprodukter, der er overtrukket med organisk materiale (toldtariffens pos. 7225 11 00 11, 7225 11 00 15, 7225 11 00 19, 7226 11 00 12, 7226 11 00 14, 7226 11 00 16, 7226 11 00 92, 7226 11 00 94 og 7226 11 00 96) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), Japan (JP), Republikken Korea (KP), Den Russiske Føderation (RU) og Amerikas Forenede Stater (US) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2022/58.

Forordningen trådte i kraft den 18. januar 2022.