Dato for udgivelse
19 Jan 2022 10:38
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-017709
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1379 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina, udvidet til også at omfatte importen af cykler afsendt fra Indonesien, Malaysia, Sri Lanka, Tunesien, Cambodja, Pakistan og Filippinerne, uanset om varen er angivet med oprindelse  i disse lande eller ej.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/57 offentliggjort i EU-tidende L 10 af 17. januar 2022 ændret gennemførelsesforordning (EU) 2019/1379 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af cykler (toldtariffens pos. 8712 00 30 10, 8712 00 30 20, 8712 00 30 90, 8712 00 70 91, 8712 00 70 92 og 8712 00 70 99) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), udvidet til også at omfatte importen af cykler fra Indonesien (ID), Malaysia (MY), Sri Lanka (LK), Tunesien (TN), Cambodja (KH), Pakistan (PK) og Filippinerne (PH), uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej, efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2022/57.

Forordningen trådte i kraft den 18. januar 2022.