Indhold

Dette afsnit handler om Vurderingsstyrelsens adgang til at foretage en vurdering eller en del af en vurdering, der mangler eller ved en fejl ikke er blevet foretaget.

Vurderingsstyrelsens adgang til at foretage vurdering eller dele af vurderinger

Vurderingsstyrelsen kan altid gennemføre en vurdering eller en del af en vurdering, der mangler eller ved en fejl ikke er blevet foretaget. Det fremgår af SFL § 33, stk. 2, 2. pkt.

Det er ved den ændring af SFL § 33, stk. 2, der blev gennemført ved lov nr. 688 af 8. juni 2017, præciseret, at Vurderingsstyrelsen inden for fristen i SFL § 33, stk. 1, jf. dog stk. 3, både kan foretage en vurdering og foretage en del af en vurdering, hvis en sådan mangler eller ved en fejl ikke er foretaget.

Det er i bemærkningerne til ændringsloven præciseret, at den indbyrdes placering af reglerne om genoptagelse i SFL § 33 fører til, at "glemte" eller manglende vurderinger skal ændres eller foretages efter SFL § 33, stk. 2, hvis forudsætningerne for ordinær genoptagelse er opfyldt, og i modsat fald efter SFL § 33, stk. 3.

Vurderingsstyrelsen har efter SFL § 33, stk. 2, mulighed for at foretage vurderinger, der ikke tidligere er blevet foretaget, herunder ansættelser og fx fordelinger, der ikke er foretaget, uanset om der i øvrigt er foretaget en vurdering. Vurderingsstyrelsen har også mulighed for at foretage vurderinger eller dele af vurderinger i form af ansættelser og fx fordelinger, der mangler, uanset om de pågældende vurderinger eller dele af vurderinger ikke skulle foretages, da den oprindelige afgørelse blev truffet. Dette er fx relevant, hvis en vurdering eller en del af en vurdering efterfølgende er blevet nødvendiggjort af fx ny lovgivning, eller hvis en vurdering eller en del af en vurdering efterfølgende af anden grund viser sig nødvendig.

Vurderingsstyrelsen skal foretage en konkret vurdering af, om en vurdering eller en del af en vurdering er foretaget. Det forhold, at en ansættelse eller fordeling maskinelt er ansat til 0 kr., skal efter bemærkningerne til lov nr. 688 af 8. juni 2017 ikke føre til, at den pågældende vurdering eller del af en vurdering anses for at være foretaget. Dette vil bero på en vurdering af de samlede omstændigheder, hvor der blandt andet skal henses til, om der er foretaget konkrete sagsbehandlingsskridt til indhentelse eller berigtigelse af oplysninger vedrørende den pågældende ejendom, eller om "0-ansættelsen" er maskinelt indsat på grund af manglende indtastninger.