Indhold

Dette afsnit handler om de betingelser, der gælder, før en vurdering kan genoptages.

Afsnittet indeholder:

  • Hvilke oplysninger kan begrunde genoptagelse (A.A.8.4.2.2.5.1)
  • Fristen og betingelserne for ordinær genoptagelse (A.A.8.4.2.2.5.2)
  • Ekstraordinær genoptagelse - betingelser for genoptagelse af ældre vurderinger (A.A.8.4.2.2.5.3)
  • Særligt om glemte eller manglende vurderinger eller dele af vurderinger (A.A.8.4.2.2.5.4)
  • Særligt om genoptagelse foranlediget af en praksisændring (A.A.8.4.2.2.5.5).