Opdateret
20 dec 2021 11:43
Type
Information
Driftslog
eIndkomst
Meddelelse

Afsnit 14.1 Regulering af offentlige ydelser er omskrevet, og der er foretaget en række præciseringer fx hvornår der er tale om brutto- eller nettoreguleringer af offentlige ydelser.