Dato for udgivelse
15 dec 2021 14:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 dec 2021 14:19
SKM-nummer
SKM2021.680.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-0421896
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Afvisning - Kryptovaluta
Resumé

Skatterådet afviste at svare på, hvordan dogecoins vundet i en konkurrence skulle beskattes. Spørgerne havde i anmodningen forudsat, at Spørger 2 var ejer af alle de vundne dogecoins. Skatterådet fandt, at der var en række forhold, der indikerede, at det var usandsynligt, at det var Spørger 2, der var ejer af alle de vundne dogecoins. Det var blandt andet oplyst, at Spørgerne lavede videoen i fællesskab, at de i forbindelse med udarbejdelsen brugte lige meget tid, og at det var Spørger 1, der var udråbt som vinder af konkurrencen. Som sagen forelå oplyst, fandt Skatterådet derfor, at forudsætningen om, at Spørger 2 var ejer af alle de omhandlede dogecoins, måtte anses for overvejende usandsynlig. Det var derfor Skatterådets opfattelse, at spørgsmålene ikke kunne besvares med den fornødne sikkerhed.

Hjemmel

Skatteforvaltningslovens § 21
Skatteforvaltningslovens § 24

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit A.A.3.9.5.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, afsnit C.C.2.1.3.3.5.2

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at de xxx.xxx dogecoins vundet i forbindelse med en konkurrence i 20xx, skal beskattes som en gave med den værdi, den havde, da den blev modtaget?
  2. Kan Skatterådet bekræfte, at de xxx.xxxx dogecoins, som Spørger har haft siden 20xx, ikke bliver betragtet som spekulation og derfor er undtaget for beskatning?

Svar

  1. Afvises
  2. Afvises

Beskrivelse af de faktiske forhold

Nærværende anmodning om bindende svar er indgivet af A (herefter Spørger 1) og B (herefter Spørger 2).

Dogecoin

Dogecoin er en kryptovaluta, som blev lanceret den 6. december 2013.

Dogecoin er skabt af to softwareingeniører på baggrund af eksisterende teknologi anvendt i forbindelse med allerede kendte altcoins, og blev introduceret som en parodi på spekulation i kryptovaluta generelt. Dogecoin, hvis logo er en Shiba Inu hund, der stammer fra et ’meme’ under navnet Doge, opnåede hurtigt betydelig popularitet. Indenfor de første 30 dage efter lanceringen havde dogecoin.com haft over en million besøgende, og kursen på dogecoins steg eksempelvis næsten 300 pct. på 72 timer i slutningen af december 2013 fra 0,00026 USD til 0,00095 USD, men faldt 80 pct. tre dage senere. I januar 2014 oversteg handelsvolumen af dogecoins kortvarigt alle andre kryptovalutaer tilsammen, herunder bi.tcoins, idet markedsandelen dog efterfølgende har ligget væsentligt bag bitcoins.

Kursen på dogecoins har som resten af kryptomarkedet fluktueret over årene. Interessen for Dogecoin er tiltaget betydeligt i 2020-2021. I januar 2021 steg kursen på dogecoins eksempelvis mere end 800 pct. på 24 timer på grund af anbefalinger på de sociale medier fra skaberen af Tesla, hvilket også har haft indflydelse på efterfølgende kursstigninger. Dogecoin har også oplevet fald i kursen og problemer med f.eks. hacking mv. I modsætning til Bitcoin er der ikke et loft over, hvor mange dogecoins, der kan mines, hvilket gør den mere disponeret for inflation.

Nedenstående graf fra CoinMarketCap viser, hvordan kursen på dogecoins udviklede sig i 2014.

Figur 1

Baggrund

Spørgerne har oplyst, at nærværende anmodning om bindende svar er opstået på baggrund af aktiviteter, som Spørger 1 havde, mens han boede og studerede i Storbritannien i 20xx. Baggrunden forklarer Spørger 1’s personlige aktiviteter, som førte til, at Spørger 2 modtog en præmie på xxx.xxx dogecoins. Baggrundsinformationen er inkluderet, da den wallet, der bliver undersøgt i sagen, vil vise denne aktivitet, selvom den ikke knytter sig til den nuværende sag.

Spørger 1 var allerede i 20xx meget interesseret i kryptovaluta og havde læst en masse om bitcoin-teknologi, og hvordan det potentielt ville kunne anvendes som en valuta i fremtiden. Han tænkte i begyndelsen, at det var en god idé og et alternativ til det etablerede finansielle system, som han efter finanskrisen i 2008 følte var gammeldags og unfair for de mindrebemidlede dele af samfundet.

Da han hørte om den nye kryptovaluta, Dogecoin, der var blevet skabt som et humoristisk svar på den seriøse Bitcoin, som var nem at mine, og som blev givet væk gratis til velgørende arrangementer, blev han interesseret. Han oplevede, at der var et rart online fællesskab, der ofte arrangerede velgørende begivenheder ud fra et ønske om at gøre noget godt, sjovt og anderledes. Dette kombineret med hans tekniske interesse i computere fik ham og en ven til at bygge deres egen Dogecoin mining-computer, som de brugte til at mine dogecoins. Det kostede dem omkring 600 pund at købe det hardware, der skulle bruges plus omkostninger til elektricitet på ca. 200 pund for over flere måneder at mine i alt 1.488.304 dogecoins. I 20xx da de blev minet, var den højeste teoretiske pris, der blev opnået per dogecoin 0,0005 dollar, hvilket ville have givet omkring 744 dollars.

Spørger 1 og hans ven brugte primært dogecoins til at give drikkepenge (tips) i onlineforummet Reddit (reddit.com/r/dogecoin) og til at finansiere velgørenhedsarrangementer. Fx var de med til at sponsorere Jamaicas bobslædehold, så de kunne deltage i de Olympiske Lege i 2014, de har givet penge til at bygge brønde i Afrika (doge4water), og de har givet penge til en NASCAR-kører ved navn Josh Wise. Spørger 1 har også brugt sine dogecoins til at købe en fysisk Dogecoin lavet af metal, Dogecoin t-shirts, hoodies og andre mindre ting, som andre brugere solgte gennem Reddit og IRC-chatkanaler.

Spørger 1 har fremsendt transaktionshistorikken fra hans tipping-konto på Reddit og forklaret, at den viser, hvordan han aktivt brugte sine dogecoins og gav flere digitale drikkepenge væk, end han modtog. Det er kun de seneste 50 transaktioner, der kan genskabes, da søgemaskinen ikke længere eksisterer. Det fremgår, at han har givet 188.825,85001297 dogecoins væk og modtaget 116.153,15000896 dogecoins.

Spørger 1 har opsummerende anført, at hans interesse i og hans aktiviteter i forbindelse med Dogecoin har været baseret på den humor, de memes og jokes, ud over de velgørende aspekter, som Dogecoin har handlet om. Ham og hans ven tabte rent faktisk penge på at mine dogecoins, når de omkostninger til hardware og elektricitet, der blev brugt i den forbindelse tages i betragtning. Langt størstedelen af de dogecoins, der blev minet, var brugt op i 20xx efter køb af genstande og velgørenhedsaktiviteter. Spørger 1’s ven brugte de resterende dogecoins i 20xx, som de betragtede som hans andel for i begyndelsen at have stået for at finde pengene til computer-mineren. Derfor er de eneste dogecoins, der ifølge Spørger 1 har været i hans wallet siden 20xx, de omhandlede xxx.xxx dogecoins.

Den relevante sag

Spørgerne har oplyst, at der på […] var en bruger, der offentliggjorde en konkurrence i […] 20xx. Det fremgår af opslaget vedrørende konkurrencen, at der var en hovedpræmie på x.xxx.xxx dogecoins og de øvrige præmier var på hver xxx.xxx dogecoins. Spørger 2 er kunstner, og Spørger 1 fortalte hende derfor om konkurrencen. De besluttede sig for, at det kunne være sjovt at lave en sjov Dogecoin-video. Videoen blev uploadet til Spørger 2’s youtube-kanal.

Spørgerne har oplyst, at de brugte ca. 10 timer (5 timer hver) på at lave videoen.

Det lykkedes Spørgerne at vinde xxx.xxx dogecoins for […] til konkurrencen. Det fremgår af offentliggørelsen af vinderne, at det er brugeren […], der har vundet xxx.xxx dogecoins for […] video. Spørger 1 har oplyst, at det er hans brugernavn. Af Spørger 1’s transaktionshistorik fra Reddit fremgår det, at han har modtaget xxx.xxx dogecoins fra brugeren […] den […] 20xx.

Det var ifølge Spørgerne primært Spørger 2’s bedrift, da Spørger 1 ikke er særlig kunstnerisk, så de betragtede det som Spørger 2’s præmie. Spørger 1 spurgte Spørger 2, hvad hun ønskede, de skulle gøre med de dogecoins, hun havde vundet, og hun sagde, at de skulle […] og betale med de vundne dogecoins. Spørger 1 nævnte dette i hans takkeskrivelse til arrangøren af konkurrencen, som kan ses på et fremlagt screenshot.

Eftersom der ikke var nogen […], der ville acceptere dogecoins som betaling på det tidspunkt, glemte Spørgerne alt om deres dogecoins. Spørger 2 var overhovedet ikke interesseret i Dogecoin, så de har stået ubrugt hen siden 20xx.

I april 2021 blev Spørgerne igen opmærksomme på Dogecoin på grund af den store omtale i de populære medier og en pludselig popularitet. Grundet den store værdiforøgelse ville de gerne finde ud af, hvilke skattemæssige konsekvenser der ville være ved at sælge deres dogecoins og få danske kroner retur. Den 16. april 2021 tilmeldte Spørger 1 sig på hjemmesiden kraken.com, hvor dogecoins kan omveksles til euro. Spørger 1 overførte xx.xxx dogecoins til hjemmesiden for at blive verificeret på siden og vurdere den, da han aldrig før havde forsøgt at omveksle kryptovaluta til rigtig valuta.

Spørgerne har anført, at de måske skulle have oplyst om deres dogecoins som formue, da de flyttede til Danmark, men at de ikke gjorde det, da de havde glemt alt om dem og deres værdi, der på det tidspunkt var omkring 10 pund.

Spørger 1 har anført, at han giver disse baggrundsoplysninger primært for at bringe alt for dagens lys, selvom de aktiviteter, han brugte sine dogecoins til i forbindelse med at mine, give virtuelle drikkepenge, bruge valutaen og velgørenhed reelt set ikke har noget at gøre med det beløb, der er i hans wallet for øjeblikket, da det er de præmiepenge, Spørger 2 modtog. Da det er umuligt at finde ud af præcis hvilke coins, der er hvilke, og det ikke er muligt at bevise, at de xxx.xxx dogecoins er dem, de vandt i konkurrencen, følte Spørger 1, at det ville være vigtigt at forklare aktiviteten i hans wallet fra 20xx-20xx og forklare, at der på intet tidspunkt har fundet spekulation sted for at opnå en økonomisk gevinst.

Spørgerne har supplerende oplyst, at de xxx.xxx dogecoins, de vandt i konkurrencen, blev sendt til Spørger 1 med Reddit Dogecoin tipbot. Det var ikke alle xxx.xxx dogecoins, der blev overført til hans wallet, fordi han havde brugt xx.xxx dogecoins til at købe ting og give dem væk som gave med tipbot. Der kan derfor ikke findes en transaktion i hans wallet, som beløbsmæssigt svarer til gevinsten. Spørger 1 har fremsendt et link til hans wallet. Det er dog ikke muligt at se alle transaktioner på det fremsendte link. Spørger 1 har oplyst, at det muligvis kan skyldes, at han har fire "receiving adresses" i hans Dogecoin wallet.

Spørgerne har efterfølgende oplyst, at de henholdsvis den 16. april og 7. maj 2021 overførte xx.xxx dogecoins til Spørger 1’s konto på Kraken. Den 9. maj 2021 er de xxx.xxx dogecoins vekslet til xx.xxx,xxxx euro, som efterfølgende er blevet hævet den 11. maj 2021. Beløbet er blevet overført til Spørger 1’s tyske konto. Spørgerne har oplyst, at det skyldes, at der ikke er negative renter på indestående i Tyskland, og at der heller ikke sker beskatning af kryptovaluta, som man har ejet længere end et år.

Skattepligt

Spørgerne har oplyst, at Spørger 1 er tysker. Ifølge Skattestyrelsens oplysninger blev Spørger 1 skattepligtig til Danmark den […] 20xx, mens Spørger 2 blev skattepligtig til Danmark den […] 20xx.

Spørgerne har oplyst, at der ikke er sket beskatning af gevinsten i England.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1:

Efter at have læst på Skattestyrelsens hjemmeside og tidligere bindende svar er det Spørgernes umiddelbare vurdering, at der ikke har været tale om spekulation i deres tilfælde, og at de dogecoins, de har modtaget som præmie, skal beskattes som en gave med den værdi, som den havde på det tidspunkt, de modtog den (ca. xx pund i 20xx, da Spørgerne stadig var skattemæssigt tilhørende i Storbritannien).

Spørgerne mener klart, at pengene blev modtaget som en præmie til Spørger 2 (via Spørger 1) for kunst, som de skabte til en konkurrence. Spørgerne mener, at denne opfattelse kan bekræftes af det bindende svar i SKM2019.10.SR, hvor Skatterådet fandt, at lignende indtægt skulle beskattes med den værdi, som kryptovalutaen havde på det tidspunkt ifølge statsskattelovens § 4, stk. 1, litra f. Spørgerne mener, at deres sag svarer til denne sag. I sagen SKM2019.10.SR blev det dog vurderet, at spekulation havde fundet sted, da ejeren efterfølgende havde vekslet præmien om til ethers og bitcoins. Det er ikke tilfældet i nærværende sag, da de omhandlede dogecoins ikke er blev omvekslet, solgt eller handlet og har stået på kontoen uden at blive rørt siden 20xx.

Spørgerne mener derfor, at spørgsmål 1 skal besvares med "Ja".

Spørgsmål 2:

Spørgerne mener, at sagen viser, at de aldrig har foretaget nogen spekulative handlinger i forhold til de dogecoins, der blev vundet i konkurrencen. En værdistigning eller tab i forhold til tidspunktet, hvor gevinsten blev modtaget, kan derfor ikke beskattes i henhold til statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a.

Spørgerne mener derfor, at spørgsmål 2 skal besvares med "Ja".

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at de xxx.xxx dogecoins, som Spørgerne har vundet i forbindelse med en konkurrence i 20xx, skal beskattes som en gave med den værdi, den havde, da den blev modtaget.

Begrundelse

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1, at enhver kan få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetencen til at afgøre spørgsmålet. Det kan være om en disposition, som Spørgeren har foretaget eller påtænker at foretage. Anmodningen skal således vedrøre en konkret disposition, og den skal indeholde alle de oplysninger, der er af betydning for svaret.

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2, at told- og skatteforvaltningen respektive Skatterådet i særlige tilfælde kan afvise at give et bindende svar, hvis spørgsmålet er af en sådan karakter, at det ikke kan besvares med fornøden sikkerhed eller andre hensyn taler afgørende imod en besvarelse.

SKM2016.153.SR afviste Skatterådet at besvare en anmodning om bindende svar, idet Skatterådet fandt, at det var overvejende usandsynligt, at forudsætningen, som spørgeren bad om, blev lagt til grund, kunne anses for opfyldt.

SKM2017.261.SR havde Spørger forudsat, at denne kunne erhverve medarbejderoptioner til køb af børsnoterede aktier i en virksomhed fra en medarbejder i virksomheden. Efter en nærmere vurdering af de fremlagte planer for optionsprogrammet i virksomheden, fandt Skatterådet, at der var en række forhold, der pegede på, at det var overvejende usandsynligt, at optionerne kunne overdrages til tredjemand. Skatterådet afviste derfor at besvare de stillede spørgsmål.

I anmodningen har Spørgerne forudsat, at alle de vundne dogecoins tilhører Spørger 2.

Det er dog oplyst, at det var Spørger 1, der blev opmærksom på konkurrencen. Spørgerne lavede herefter videoen i fællesskab, og de har i forbindelse med udarbejdelsen lagt det samme antal timer. Endvidere er det Spørger 1, der er udråbt som vinder af konkurrencen på […].

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at såfremt der havde været tale om uafhængige parter, er det usandsynligt, at parterne ville have aftalt, at den fulde gevinst skulle tilfalde en af parterne, når videoen er udarbejdet i fællesskab.

Som sagen er fremlagt, er der således efter Skattestyrelsens vurdering en række forhold, der indikerer, at det er usandsynligt, at det er Spørger 2, der er ejer af alle de vundne dogecoins. Der hersker derved en berettiget usikkerhed om, hvem af Spørgerne, der skal anses som ejer af de vundne dogecoins.

Da det ikke entydigt kan bestemmes, hvem der er ejer af de vundne dogecoins, og det derfor må anses for overvejende usandsynligt, at forudsætningen om, at Spørger 2 er ejer af alle de omhandlede dogecoins, er opfyldt, er det Skattestyrelsens opfattelse, at spørgsmålet bør afvises.

Spørgsmål 1 skal derfor afvises jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2, idet det ikke kan besvares med den fornødne sikkerhed.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Afvises".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at de xxx.xxx dogecoins, som Spørgerne har haft siden 20xx, ikke bliver betragtet som spekulation og derfor er undtaget for beskatning.

Begrundelse

Der henvises til besvarelsen vedrørende spørgsmål 1.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Afvises".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1-2

Lovgrundlag

Skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1

Enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet, jf. dog stk. 3. Det kan være om en disposition, som spørgeren har foretaget eller påtænker at foretage.

Skatteforvaltningslovens § 24

En anmodning om et bindende svar skal være skriftlig og indeholde alle de oplysninger af betydning for svaret, som står til rådighed for spørgeren. Skønner told- og skatteforvaltningen respektive Skatterådet, at spørgsmålet ikke er tilstrækkeligt oplyst, kan spørgeren anmodes om yderligere oplysninger eller dokumentation. Efterkommes anmodningen ikke inden for en rimelig frist, kan spørgsmålet afvises eller svaret begrænses til de forhold, der skønnes tilstrækkeligt oplyst.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen respektive Skatterådet kan i øvrigt i særlige tilfælde afvise at give et bindende svar, hvis spørgsmålet er af en sådan karakter, at det ikke kan besvares med fornøden sikkerhed eller andre hensyn taler afgørende imod en besvarelse.

Stk. 3. En afgørelse efter stk. 1 eller 2 kan ikke påklages administrativt

Forarbejder

LFF 2005-02-24 nr. 110 (Forslag til forvaltningsloven)

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser - § 24

Spørgeren har som udgangspunkt ansvaret for at oplyse de faktuelle forhold vedrørende den disposition, der ønskes et bindende svar om. Det har primært sammenhæng med, at spørgeren normalt har - eller bør have - et bedre kendskab til dispositionen end forvaltningen.

Forvaltningen har ansvaret for, at der kun gives et bindende svar, hvis spørgsmålet er tilstrækkeligt oplyst. Og forvaltningen har i øvrigt ansvaret for retsanvendelsen ved spørgsmålets besvarelse.

Told- og skatteforvaltningen, respektive Skatterådet, kan derfor anmode spørgeren om at belyse spørgsmålet nærmere, herunder om at dokumentere et forhold ved fremlæggelse af en vareprøve, og fastsætte en rimelig frist herfor. En sådan frist bør som udgangspunkt ikke være på under 14 dage.

I det omfang told- og skatteforvaltningen vurderer, at spørgsmålet ikke er oplyst tilstrækkeligt til, at det kan besvares, skal told- og skatteforvaltningen, respektive Skatterådet, afvise at give et bindende svar.

Efter stk. 2 kan told- og skatteforvaltningen, respektive Skatterådet, i særlige tilfælde afvise at give et bindende svar.

Ved administrationen af reglerne om bindende svar må det indgå, at der er spørgsmål, der ikke egner sig for den forenklede og borgerstyrede sagsbehandling, der ligger i ordningen med bindende svar. Det vil derfor ske, at en anmodning om bindende svar må afvises med henvisning til, at det pågældende spørgsmål har en sådan karakter, at det enten ikke kan besvares med den hast, som spørgeren ønsker, eller at det ikke kan besvares løsrevet fra andre skattemæssige forhold vedrørende den pågældende. Et bindende svar binder jo skattemyndighederne i op til 5 år.

Afvisning kan også komme på tale, eksempelvis hvis der pågår en kontrol eller revision af en skattepligtig, der omfatter den eller de dispositioner, der er stillet spørgsmål om. Der kan også være tale om, at anmodningen om et bindende svar har en sådan karakter, at told- og skatteforvaltningen, respektive Skatterådet, finder, at der bør foretages kontrol i virksomheden af dispositionen, f.eks. fordi virksomheden aldrig har været registreret i forhold til aktiviteten.

Afvisningsmuligheden er i øvrigt tænkt anvendt på spørgsmålet om en påtænkt disposition, hvis spørgsmålet er af mere teoretisk karakter.

Praksis

SKM2017.261.SR

Spørger havde i anmodningen forudsat, at Spørger kunne erhverve medarbejderoptioner til køb af børsnoterede aktier i virksomheden fra en medarbejder i virksomheden. Efter en nærmere gennemgang af de fremlagte planer for optionsprogrammet i virksomheden fandt Skatterådet, at der var en række forhold, der pegede på, at det var overvejende usandsynligt, at optionerne kunne overdrages til tredjemand. Skatterådet afviste derfor at svare på de stillede spørgsmål, idet de ikke kunne besvares med fornøden sikkerhed, og spørgsmålet måtte anses at være af teoretisk karakter.

 

SKM2016.153.SR

Skatterådet afviste at svare på, om alle oparbejdede merværdier, som ikke var indregnet regnskabsmæssigt, skulle anses som patenter og knowhow i forbindelse med en påtænkt skattemæssig overførsel af immaterielle anlægsaktiver fra A A/S til B A/S. Spørger havde i anmodningen forudsat, at alle de immaterielle aktiver, der dannede baggrund for aktiviteterne i A A/S, stadig ejedes af det danske selskab. Skatterådet fandt det imidlertid overvejende usandsynligt, at denne forudsætning var opfyldt, idet Skatterådet efter en samlet vurdering fandt det overvejende sandsynligt, at immaterielle aktiver allerede var flyttet fra A A/S til det udenlandske moderselskab C.