Dato for udgivelse
24 nov 2021 23:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 nov 2021 23:17
SKM-nummer
SKM2021.630.GÆLDST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Gældsstyrelsen
Sagsnummer
21-1132788
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse + Skat
Overemner-emner
Afdragsordninger og henstand + Eftergivelse og gældssanering + Lønindeholdelse
Emneord
Afdragsordning, henstand, lønindeholdelse, eftergivelse
Resumé

Offentliggørelse af regulerede beløbssatser for beregning af betalingsevne for 2021.

Hjemmel

Bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det offentlige § 45.

Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 1332 af 16. juni 2021 (gældsinddrivelsesloven) § 10, stk. 8.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit G.A.3.1.1.1.3.3.

Under henvisning til § 45 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige meddeles følgende beløbssatser, der pr. 1. januar hvert år reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Denne meddelelse fastsætter satserne for 2022.

De i § 10, stk. 1, fastsatte indkomstintervaller og afdragsprocenter er som følger:

Ikke forsørgerpligt overfor børn

 

 

Forsørgerpligt overfor børn

Afdragsprocent

Indkomstinterval per år

Indkomstinterval per år

Afdragsprocent

5%

125.310

156.259

0%

6%

156.260

165.109

4%

7%

165.110

173.949

4%

8%

173.950

182.799

4%

9%

182.800

191.639

4%

10%

191.640

200.489

5%

11%

200.490

209.329

6%

12%

209.330

218.179

7%

13%

218.180

227.019

8%

14%

227.020

235.869

9%

15%

235.870

244.709

10%

16%

244.710

253.559

11%

17%

253.560

262.399

12%

18%

262.400

271.249

13%

19%

271.250

280.089

14%

20%

280.090

288.939

15%

21%

288.940

297.779

16%

22%

297.780

306.629

17%

23%

306.630

315.469

18%

24%

315.470

324.319

19%

25%

324.320

333.159

20%

26%

333.160

342.009

21%

27%

342.010

350.849

22%

28%

350.850

359.699

23%

29%

359.700

368.539

24%

30%

368.540

377.379

25%

31%

377.380

386.229

26%

32%

386.230

395.069

28%

33%

395.070

403.919

29%

34%

403.920

412.759

30%

35%

412.760

421.609

31%

36%

421.610

430.449

32%

37%

430.450

439.299

33%

38%

439.300

448.139

34%

39%

448.140

456.989

35%

40%

456.990

465.829

36%

40%

465.830

474.679

37%

40%

474.680

483.519

38%

40%

483.520

492.369

39%

40%

492.370

og derover

40%

Det i § 19, stk. 4, nr. 3, fastsatte beløb udgør 820 kr.

De i § 21, stk. 3, nr. 4, fastsatte rådighedsbeløb udgør 1850 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 2.360 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 3.400 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

Det i § 26 fastsatte rådighedsbeløb udgør 6.790 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med 4.720 kr.