Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
22 feb 2022 15:37
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2022.138.BR: Sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger – processuel udlænding
Journal-nr. for byretten
BS-3484/2021 Kendelse
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen